Buketten

BukettenVår flerkulturelle kvinnegruppe.


Startet i 1997. Vi har rundt 60 medlemmer.

Buketten har et eget styre, som organiserer temakvelder, utflukter

og aktiviteter hver måned.
Bukettens mål er at vi skal bli kjent med hverandre, og skape

nettverk på forskjellige måter. Lære om hverandres av kulturer

og tradisjoner.


Noen av våre faste temakvelder er:


Matkvelder og foredrag.

Spillekvelder og utstillinger.

Hobbykvelder og julekort.

Utflukter og sommeravlutning.


Buketten deltar også på

Moelvdagene/Byfest og

Innlandsmarkedet