Småjobbsentralen

Småjobbsentralen


Småjobbsentralen

har kontorplass hos Moelv Frivilligsentral i Garveriet

og har kontortid onsdag

kl. 10.00 - 14.00


Tlf.: 90 17 97 30
Småjobbsentralen hjelper deg med praktisk arbeid,

så fremt vi har ledige hjelpere, og at oppdraget ikke er for stort.


Småjobbsentralen har hjelpere, som tar på seg betalte oppdrag, for pensjonister og trygdede.


Tjenesten koster kr. 135,- pr. time kjøring betales med kr. 4,- pr. km.


Du kan få hjelp til:

Gressklipping

Hekk-, busk- og trebeskjæring

Løvraking

Vedbæring

Bortkjøring av avfall

Snømåking


Små oppdrag innen:

Maling

Snekring

Rydding

Flytting

Vask

Søm

Data


Du kan også få hjelp til:


Følgetjeneste til sykehus og lignende.

Satser på kr.: 50,- pr. time.


Handlehjelp

Sats er på kr. : 100,- per handel